Lift-World.info

Lifttechniek beweegt ons!
Slider HintergrundSlider HintergrundSlider HintergrundSlider Hintergrund

Lift database » Liften op de wereld

 Lech


Hoogte Talstation: 1446 m
Reistijd: ?? min
Hoogte Bergstation: 1528 m
Driving speed line: ?? m/s
Route distance: 379 m
Maximale capiciteit: 620 Pers/h
Bouwjaar: 1964 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime:
 

Hoogte Talstation: 1869 m
Reistijd: 3,0 min
Hoogte Bergstation: 2050 m
Driving speed line: 4,50 m/s
Route distance: 818 m
Maximale capiciteit: 2800 Pers/h
Bouwjaar: 2003 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime:
 
Hoogte Talstation: 1475 m
Reistijd: 3 min
Hoogte Bergstation: 1662 m
Driving speed line: ?? m/s
Route distance: 602 m
Maximale capiciteit: 1186 Pers/h
Bouwjaar: 1958/81 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime:
 

Hoogte Talstation: 1800 m
Reistijd: 3,80 min
Hoogte Bergstation: 2170 m
Driving speed line: 5,0 m/s
Route distance: 1139,88 m
Maximale capiciteit: 2880 Pers/h
Bouwjaar: 2002 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime:
 

Hoogte Talstation: 1442 m
Reistijd: 3 min
Hoogte Bergstation: 1657 m
Driving speed line: 7,0 m/s
Route distance: 829 m
Maximale capiciteit: 1272 Pers/h
Bouwjaar: 2016 
Lift Producent: Steurer 
Seasontime: ❄ ☀
 

Hoogte Talstation: 1645 m
Reistijd: 4 min
Hoogte Bergstation: 1929 m
Driving speed line: 5,0 m/s
Route distance: 1091 m
Maximale capiciteit: 3200 Pers/h
Bouwjaar: 1998 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime: ❄ ☀
 

Hoogte Talstation: 1866 m
Reistijd: 7,5 min
Hoogte Bergstation: 2132 m
Driving speed line: 2,8 m/s
Route distance: 1260 m
Maximale capiciteit: 1434 Pers/h
Bouwjaar: 1993 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime:
 

Hoogte Talstation: 1460 m
Reistijd: 4,8 min
Hoogte Bergstation: 2350 m
Driving speed line: 10,0 m/s
Route distance: 2124 m
Maximale capiciteit: 500 Pers/h
Bouwjaar: 1957/72 
Lift Producent: Steurer 
Seasontime: ❄ ☀
 

Hoogte Talstation: 1456 m
Reistijd: 5 min
Hoogte Bergstation: 2344 m
Driving speed line: 10 m/s
Route distance: 2173 m
Maximale capiciteit: 800 Pers/h
Bouwjaar: 1987 
Lift Producent: Waagner Biro 
Seasontime:
 
Hoogte Talstation: 1989 m
Reistijd: 4 min
Hoogte Bergstation: 2065 m
Driving speed line: ?? m/s
Route distance: 666 m
Maximale capiciteit: 600 Pers/h
Bouwjaar: 2003 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime:
 

Hoogte Talstation: 1441 m
Reistijd: 5 min
Hoogte Bergstation: 1808 m
Driving speed line: 4,5 m/s
Route distance: 1298 m
Maximale capiciteit: 2400 Pers/h
Bouwjaar: 1990 
Lift Producent: Girak 
Seasontime:
 

Hoogte Talstation: 1441 m
Reistijd: 9 min
Hoogte Bergstation: 1829 m
Driving speed line: 2,5 m/s
Route distance: 1393 m
Maximale capiciteit: 1200 Pers/h
Bouwjaar: 1972 
Lift Producent: Girak 
Seasontime: ❄ ☀
 

Hoogte Talstation: 1435 m
Reistijd: 10 min
Hoogte Bergstation: 1773 m
Driving speed line: 2,4 m/s
Route distance: 1428 m
Maximale capiciteit: 850 Pers/h
Bouwjaar: 1964/98 
Lift Producent: Girak 
Seasontime:
 

Hoogte Talstation: 1450 m
Reistijd: 3 min
Hoogte Bergstation: 1531 m
Driving speed line: ?? m/s
Route distance: 410 m
Maximale capiciteit: 720 Pers/h
Bouwjaar: 1961 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime:
 

Hoogte Talstation: 1822 m
Reistijd: 4,29 min
Hoogte Bergstation: 2309 m
Driving speed line: 5,0 m/s
Route distance: 1288 m
Maximale capiciteit: 4000 Pers/h
Bouwjaar: 2003 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime:
 

Hoogte Talstation: 1740 m
Reistijd: 3 min
Hoogte Bergstation: 1828 m
Driving speed line: ?? m/s
Route distance: 453 m
Maximale capiciteit: 800 Pers/h
Bouwjaar: 1963 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime:
 

Hoogte Talstation: 1786,0 m
Reistijd: 3,02 min
Hoogte Bergstation: 1922,51 m
Driving speed line: 5,0 m/s
Route distance: 770,84 m
Maximale capiciteit: 3874 Pers/h
Bouwjaar: 2011 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime:
 
Hoogte Talstation: 1490 m
Reistijd: 5 min
Hoogte Bergstation: 2105 m
Driving speed line: 6,0 m/s
Route distance: 1440 m
Maximale capiciteit: 2200 (2400) Pers/h
Bouwjaar: 2021 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime: ❄ ☀
 Hoogte Talstation: ?? m
Reistijd: ?? min
Hoogte Bergstation: ?? m
Driving speed line: ?? m/s
Route distance: ?? m
Maximale capiciteit: ?? Pers/h
Bouwjaar: 1947 
Lift Producent: Karl Peter 
Seasontime: ❄ ☀
 

Hoogte Talstation: 1450 m
Reistijd: 3,0 min
Hoogte Bergstation: 1666 m
Driving speed line: 7,0 m/s
Route distance: 846 m
Maximale capiciteit: 560 Pers/h
Bouwjaar: 1958 
Lift Producent: Steurer 
Seasontime: ❄ ☀
 

Hoogte Talstation: 1867 m
Reistijd: ?? min
Hoogte Bergstation: 2051 m
Driving speed line: ?? m/s
Route distance: 856 m
Maximale capiciteit: 1440 Pers/h
Bouwjaar: 1980 
Lift Producent: Girak 
Seasontime:
 Hoogte Talstation: ?? m
Reistijd: ?? min
Hoogte Bergstation: ?? m
Driving speed line: 3,7 m/s
Route distance: 1140 m
Maximale capiciteit: 2160 Pers/h
Bouwjaar: 1977/78 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime:
 

Hoogte Talstation: 1800 m
Reistijd: ?? min
Hoogte Bergstation: 2170 m
Driving speed line: ?? m/s
Route distance: ?? m
Maximale capiciteit: ?? Pers/h
Bouwjaar: 1961 
Lift Producent: Girak 
Seasontime:
 Hoogte Talstation: ?? m
Reistijd: ?? min
Hoogte Bergstation: ?? m
Driving speed line: ?? m/s
Route distance: ?? m
Maximale capiciteit: ?? Pers/h
Bouwjaar: 1951 
Lift Producent: Girak 
Seasontime:
 

Hoogte Talstation: 2172 m
Reistijd: ?? min
Hoogte Bergstation: 2365 m
Driving speed line: 5 m/s
Route distance: ?? m
Maximale capiciteit: ?? Pers/h
Bouwjaar: 1966/67 
Lift Producent: Waagner Biro 
Seasontime:
 

Hoogte Talstation: ?? m
Reistijd: ?? min
Hoogte Bergstation: ?? m
Driving speed line: ?? m/s
Route distance: ?? m
Maximale capiciteit: ?? Pers/h
Bouwjaar: 1971 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime: ❄ ☀
 Hoogte Talstation: 1645 m
Reistijd: ?? min
Hoogte Bergstation: 1929 m
Driving speed line: ?? m/s
Route distance: ?? m
Maximale capiciteit: ?? Pers/h
Bouwjaar: 1983 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime:
 Hoogte Talstation: ???? m
Reistijd: ???? min
Hoogte Bergstation: ???? m
Driving speed line: ???? m/s
Route distance: ???? m
Maximale capiciteit: ???? Pers/h
Bouwjaar: 1971 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime:
 

Hoogte Talstation: ???? m
Reistijd: ???? min
Hoogte Bergstation: ???? m
Driving speed line: ???? m/s
Route distance: ???? m
Maximale capiciteit: ???? Pers/h
Bouwjaar: 1970 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime:
 

Hoogte Talstation: ?? m
Reistijd: ?? min
Hoogte Bergstation: ?? m
Driving speed line: ?? m/s
Route distance: ?? m
Maximale capiciteit: ?? Pers/h
Bouwjaar: 1939/?? 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime:
 Hoogte Talstation: ?? m
Reistijd: ?? min
Hoogte Bergstation: ?? m
Driving speed line: ?? m/s
Route distance: ?? m
Maximale capiciteit: ?? Pers/h
Bouwjaar: 1958 
Lift Producent: Girak 
Seasontime:
 Hoogte Talstation: ?? m
Reistijd: ?? min
Hoogte Bergstation: ?? m
Driving speed line: 2,5 m/s
Route distance: 1300 m
Maximale capiciteit: 1400 Pers/h
Bouwjaar: 1977 
Lift Producent: Girak 
Seasontime:
 Hoogte Talstation: ?? m
Reistijd: ?? min
Hoogte Bergstation: ?? m
Driving speed line: 5,0 m/s
Route distance: 1256,94 m
Maximale capiciteit: 2880 Pers/h
Bouwjaar: 1993 
Lift Producent: Girak 
Seasontime:
 Hoogte Talstation: ???? m
Reistijd: ???? min
Hoogte Bergstation: ???? m
Driving speed line: ???? m/s
Route distance: ???? m
Maximale capiciteit: ???? Pers/h
Bouwjaar: ???? 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime:
 

Hoogte Talstation: 1786 m
Reistijd: 7 min
Hoogte Bergstation: 1919 m
Driving speed line: 2,4 m/s
Route distance: 748 m
Maximale capiciteit: 2400 Pers/h
Bouwjaar: 1985/?? 
Lift Producent: Girak 
Seasontime:
 Hoogte Talstation: ?? m
Reistijd: ?? min
Hoogte Bergstation: ?? m
Driving speed line: ?? m/s
Route distance: ?? m
Maximale capiciteit: ?? Pers/h
Bouwjaar: 1966 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime:
 

Hoogte Talstation: 1490 m
Reistijd: 10 min
Hoogte Bergstation: 2105 m
Driving speed line: 2,4 m/s
Route distance: 1460 m
Maximale capiciteit: 1440 Pers/h
Bouwjaar: 1969/88 
Lift Producent: Girak 
Seasontime:
 6-CLD/B  Grubenalpbahn
Hoogte Talstation: 1634 m
Reistijd: 4,2 min
Hoogte Bergstation: 1849 m
Driving speed line: 5 m/s
Route distance: 1150 m
Maximale capiciteit: 2400 Pers/h
Bouwjaar: 202? 
Lift Producent: Doppelmayr 
Seasontime:
 6-CLD/B  Rotschrofenbahn
Hoogte Talstation: 1799 m
Reistijd: 4,8 min
Hoogte Bergstation: 2135 m
Driving speed line: 5 m/s
Route distance: 1300 m
Maximale capiciteit: 2400 Pers/h
Bouwjaar: 202? 
Lift Producent: ?? 
Seasontime:
 6-CLD/B  Schlosskopfbahn
Hoogte Talstation: ?? m
Reistijd: ?? min
Hoogte Bergstation: ?? m
Driving speed line: ?? m/s
Route distance: ?? m
Maximale capiciteit: 2000 Pers/h
Bouwjaar: 202? 
Lift Producent: ?? 
Seasontime: ❄ ☀
 

Lech Zürs Tourismus GmbH
Street / P.O. Box Dorf 2
Plaats 6764 Lech am Arlberg
Tel +43 (5583) 2161-0
Fax +43 (5583) 3155
Email info@lech-zuers.at
Internet http://www.lech-zuers.at

Plaatsen in de buurt
  Zürs, Zuers
  Warth
  Schröcken, Schroecken
  Lechleiten
  Stuben
  Klösterle, Kloesterle

Contact gegevens

 Naam van het contact Street / P.O. Box Plaats Tel Fax Email Internet
Lech-Oberlech-Zürs GesbR Hnr. 200 (Rüfikopfbahn) 6764 Lech +43 (0)5583 28 24-0 +43 (0)5583 28 24-230 info@skiarlberg.at http://www.skiarlberg.at


Support
Wrong data or something is missing?
Help ons!
LIFT-WORLD IDs
Plaats-ID: 342